Den amerikanska aktiemarknaden, mätt med S&P 500-indexet
SPX,
+1.75%,
har kämpat den här veckan överlag, under vad som vanligtvis är en säsongsmässigt uppåtgående period. Det är vad Yale Hirsch kallade ”Santa Claus-rallyt” för 60 år sedan. Det täcker tidsperioden för de fem sista handelsdagarna under ett år och de två första handelsdagarna under nästa år.

Typiskt sett rider SPX upp drygt 1 % under denna tidsperiod. Med undantag för torsdagens starka session saknas tomten i handling, men det finns fortfarande tid. En av sidoeffekterna av detta system är att om marknaden inte lyckas registrera en vinst under denna sjudagarsperiod är detta en negativ indikator framöver. Eller som Hirsch så vältaligt uttryckte det: ”Om jultomten inte ringer, kan björnarna komma till Broad and Wall.”

Själva SPX-diagrammet har motstånd vid 3900-3940, efter nedbrytningen under 3900 i mitten av december. Hittills har det funnits stöd i området 3760-3800. Marknaden är således range-bound på kort sikt. Räkna inte med att det kommer att pågå alltför länge. På lite längre sikt finns det ett tungt motstånd upp till 4100, där börsrallyt misslyckades i början av december. På nedsidan bör det finnas ett visst stöd vid 3700, och sedan vid årets lägsta nivå vid 3500. Och naturligtvis är den största bilden fortfarande en björnmarknad, med trendlinjerna som lutar nedåt (blå linjer i den medföljande grafen för SPX).

Vi har ingen McMillan Volatility Band (MVB)-signal på plats för närvarande. SPX måste röra sig utanför +/-4σ ”modifierade Bollinger Bands” för att få fram en sådan signal.

Det har förekommit kraftiga köp av säljkurser nyligen, och förhållandet mellan säljkurser och köpkurser har rört sig stadigt högre på grund av detta. Dessa förhållanden har haft säljsignaler i ett par veckor nu, och så länge de tenderar att stiga kommer dessa säljsignaler att kvarstå. Detta gäller för alla de put-call-kvoter som vi följer, särskilt de två kvoten för enbart aktier (bifogade diagram) och den totala put-call-kvoten. CBOE:s equity-only put-call ratio registrerade en enorm siffra den 28 december, men det finns vissa arbitrageimplikationer där, så den siffran kan vara överdriven. Standardkvoten närmar sig sina årshögsta nivåer, vilket innebär att den definitivt befinner sig i översålt område, och den viktade kvoten börjar också närma sig översålda nivåer. Men ”översåld betyder inte köp”.

Marknadsbredden har varit dålig, och därför står våra breddoscillatorer fortfarande på säljsignaler, om än i översålt territorium. NYSE breadth oscillatorn har försökt generera köpsignaler vid två tillfällen nyligen, men misslyckades till slut. Den ”stocks only”-breddoscillatorn har inte genererat någon köpsignal. Vi tittar också på differensen mellan dessa två oscillatorer, och den ligger också på översålt territorium – efter att nyligen ha haft en misslyckad köpsignal.

Ett område som förbättras något är det med nya 52-veckorshögsta på NYSE. Under de senaste dagarna har antalet nya toppnoteringar överstigit 60. Det kanske inte låter som mycket, och det är det egentligen inte – men det är en förbättring. För att denna indikator ska generera en köpsignal måste dock antalet nya toppnoteringar överstiga 100 under två dagar i rad. Det kan vara en hög order just nu.

Det område som ger mest optimism är volatiliteten (VIX, specifikt). VIX
VIX,
-3.16%
fortsätter att befinna sig i sin egen värld. Ja, det har stigit något under de senaste två dagarna, i vad som verkar vara en eftergift till kraftigt fallande aktiekurser, men överlag är de tekniska signalerna från VIX fortfarande optimistiska för aktier. Det finns en köpsignal för ”spike peak” på plats, och trenden för VIX köpsignal är också fortfarande aktiv. VIX skulle behöva stänga över sitt 200-dagars glidande medelvärde (för närvarande på 25,50 och sjunkande) för att upphäva trend of VIX köpsignal, och det skulle behöva stänga över 25,84 (spiketoppen i mitten av december) för att upphäva ”spiketoppen” köpsignal.

Konstruktionen av volatilitetsderivat förblir också bullish i sina utsikter för aktier. Termstrukturerna för både VIX-futures och CBOE Volatility Indices lutar uppåt. Dessutom handlas alla VIX-futures till hälsosamma premier i förhållande till VIX. Detta är positiva tecken för aktier.

Sammanfattningsvis fortsätter vi att behålla en ”kärn” bearish position, på grund av nedåttrenden på SPX-diagrammet och på grund av den senaste nedbrytningen under 3900. Det finns också negativa tecken från put-call-förhållanden och breadth (även om båda är i översålt territorium). De enda aktuella köpsignalerna kommer från volatilitetskomplexet. Så vi kommer att fortsätta att handla med bekräftade signaler kring denna ”kärnposition”.

Ny rekommendation: Chevron (CVX)

Det finns en ny köpsignal i Chevron
CVX,
+0.76%,
som kommer från ett extremt översålt tillstånd. Så vi kommer att ta en lång position här:

Köp 1 CVX Feb (17th) 180 call

Till ett pris av 7,20 eller lägre.

CVX: 177,35 Feb (17th) 180 call: 7.00 bud, erbjuds till 7.20

Vi kommer att behålla denna position så länge förhållandet mellan put och call i CVX är på köpsignal.

Uppföljande åtgärd:

Alla stopp är mentala stängningsstopp om inget annat anges.

Vi använder ett ”standard” rullande förfarande för vår
SPY,
+1.80%
spreadar: i varje vertikal bull- eller bearspread, om den underliggande träffar den korta strejken, rullar vi hela spreaden. Det skulle vara att rulla upp i fallet med en call bull spread, eller rulla ner i fallet med en bear put spread. Håll dig till samma utgångsdatum och håll avståndet mellan strecken lika stort om inte annat anges.

Long 2 SPY Jan (20th) 375 puts och Short 2 Jan (20th) 355 puts: Detta är vår ”kärn” bearish position. Så länge som SPX är kvar i en nedåtgående trend vill vi behålla en position här.

Long 2 KMB Jan (20th) 135 calls: är baserad på förhållandet mellan put och call i Kimberly-Clark.
KMB,
+0.53%.
Det förhållandet har nu rullat över till en säljsignal, så sälj dessa köp för att stänga positionen.

Lång 2 IWM Jan (20th) 185 at-the-money calls och kort 2 IWM Jan (20th) 205 calls: Det här är vår position som bygger på den hausseartade säsongsmässiga utvecklingen mellan Thanksgiving och den andra handelsdagen på det nya året. Lämna denna iShares Russell 2000 ETF
IWM,
+2.53%
positionen vid stängning av handeln onsdagen den 4 januari, det nya årets andra handelsdag.

Long 1 SPY Jan (20th) 402 call och Short 1 SPY Jan (20th) 417 calls: Denna spread köptes vid stängning den 13 december, när den senaste VIX ”spike peak” köpsignalen genererades. Stoppa dig själv om VIX därefter stänger över 25,84. I annat fall kommer vi att hålla i 22 handelsdagar.

Long 1 SPY Jan (20th) 389 put och Short 1 SPY Jan (20th) 364 put: Detta var ett tillägg till vår ”core” bearish position, som etablerades när SPX stängde under 3900 den 15 december. Stoppa dig själv från denna spread om SPX stänger över 3940.

Long 2 PCAR Feb (17th) 97.20 puts: Dessa säljs på Paccar
PCAR,
-0.66%
köptes den 20 december, när de äntligen handlades vid vår köpgräns. Vi kommer att fortsätta att hålla dessa puts så länge det viktade put-call-förhållandet är på säljsignal.

Long 2 SPY Jan (13th) 386 calls och Short 2 SPY Jan (13th) 391 calls: Detta är handeln som baseras på den säsongsmässigt positiva tidsperioden ”Santa Claus rally”. Det finns inget stopp för denna handel, förutom tid. Om SPY handlas på 391, så rullar du hela spridningen upp 15 punkter på varje sida. I vilket fall som helst ska du lämna dina spreadar vid avslutningen av handeln på onsdagen den 4 januari (det nya årets andra handelsdag).

Alla stopp är mentala stängningsstopp om inget annat anges.

Lawrence G. McMillan är ordförande för McMillan Analysis, en registrerad investerings- och råvaruhandelsrådgivare. McMillan kan ha positioner i värdepapper som rekommenderas i denna rapport, både personligen och i kundkonton. Han är en erfaren handlare och penningförvaltare och är författare till den bästsäljande boken Options as a Strategic Investment. www.optionstrategist.com

Skicka frågor till: lmcmillan@optionstrategist.com.

Ansvarsfriskrivning: ©McMillan Analysis Corporation är registrerad hos SEC som investeringsrådgivare och hos CFTC som rådgivare för råvaruhandel. Informationen i detta nyhetsbrev har noggrant sammanställts från källor som anses vara tillförlitliga, men exakthet och fullständighet kan inte garanteras. McMillan Analysis Corporations tjänstemän eller styrelseledamöter eller konton som förvaltas av sådana personer kan ha positioner i de värdepapper som rekommenderas i rådgivningen.