USA:s höga inflationstakt kommer att ge en 7-procentig ökning av storleken på standardavdraget när arbetstagare deklarerar sina inkomster för 2023, enligt nya inflationsjusteringar från Internal Revenue Service.

Det kommer också att pumpa upp skatteklasser med 7 % också, enligt de årliga inflationsjusteringar som IRS tillkännagav i veckan.

Många bestämmelser i skattelagstiftningen – men inte alla – indexeras för inflation, så tillkännagivandena är en återkommande händelse. Men när inflationen ständigt håller sig fast vid de högsta nivåerna under fyra decennier har dessa årliga justeringar extra stor betydelse.

”När inflationen håller sig fast vid fyra decenniers toppnivåer är dessa årliga justeringar på cirka 7 % för standardavdraget extra betydelsefulla.”

Börja med standardavdraget, som är det som de flesta använder i stället för att specificera avdragen.

Standardavdraget för privatpersoner och gifta personer som deklarerar separat kommer att vara 13 850 dollar för skatteåret 2023. Det är en ökning med 900 dollar från standardavdraget på 12 950 dollar för den kommande skattesäsongen.

För gifta par som deklarerar gemensamt stiger utbetalningen till 27 700 dollar för skatteåret 2023. Det är en ökning på 1 800 dollar från det standardavdrag på 25 900 dollar som fastställts för det kommande skatteåret.

Höjningarna av marginalskattesatserna återspeglar samma ökning på 7 %. Till exempel är den 22-procentiga skattesatsen för i år följande över 41 775 dollar för ensamstående och över 83 550 dollar för gifta par som deklarerar tillsammans. Nästa år, gäller samma 22-procentiga skattesats för inkomster över 44 725 dollar och över 89 450 dollar för gifta par som deklarerar tillsammans.

MarketWatch/IRS

”Förändringarna verkar vara mycket större än tidigare år eftersom inflationen är mycket högre än under tidigare årtionden”, säger Alex Durante, ekonom vid Tax Foundation, en högerorienterad tankesmedja för skattefrågor.

IRS kommer fram till sina inflationsjusteringar genom att beräkna medelvärdet av en något annorlunda inflationsmätare, den så kallade ”kedjade konsumentprisindex” i stället för det allmänt kända konsumentprisindexet, påpekade Durante. Det är ett resultat av Trump-erans Tax Cuts and Jobs Act från 2017, tillade han.

”Anledningen till att de gör detta är att det vanliga konsumentprisindexet anses överskatta inflationen eftersom det inte tar hänsyn till den substitution som köpare kan göra när kostnaderna ökar”, sade Durante. Köpare substituerar när de byter ut en dyrare vara mot en billigare, och forskning visar att många amerikaner använder sig av denna taktik.

IRS inflationsjusteringar kommer efter att september månads KPI-data i förra veckan visade en inflation på 8,2 % på årsbasis, vilket är en liten minskning jämfört med 8,3 % i augusti. I förra veckan meddelade Social Security Administration också att nästa års utbetalningar skulle innehålla en justering för levnadskostnader på 8,7 %.

”Utbetalningen av skattekrediten för förvärvsinkomst – som är inriktad på arbetande familjer med låg och måttlig inkomst som har drabbats hårt av den glödheta inflationen – ökar också. ”

Utbetalningen av skattelättnaden för förvärvsinkomst ökar också. Den maximala utbetalningen för en kvalificerad skattebetalare med minst tre kvalificerade barn stiger till 7 430 dollar, från 6 935 dollar för detta skatteår. Den mångåriga krediten är inriktad på arbetande familjer med låga och måttliga inkomster som har drabbats hårt av den glödheta inflationen.

Mer än 60 bestämmelser planeras att höjas i linje med inflationen, men många delar av skattelagstiftningen indexeras inte för inflationen. Beroende på omständigheterna träder skatterna eller skattelättnaderna in tidigare.

Skattereglerna för kapitalvinster är ett exempel. IRS låter en skattebetalare använda kapitalförluster för att kompensera kapitalvinstskatter. Om förlusterna överstiger vinsterna tillåter IRS en skattebetalare att dra av upp till 3 000 dollar i överskjutande förluster. De kan sedan föra över resten av kapitalförlusterna till kommande skatteår. Det har gått mer än fyra decennier sedan lagstiftarna senast fastställde gränsen, enligt Durante.

”Även om mer än 60 bestämmelser planeras för en ökning i linje med inflationen, är många delar av skattelagstiftningen inte indexerade för inflation. De omfattar bland annat skatt på kapitalvinster. ”

Med tanke på aktiemarknadens steniga nedgång i år kan många investerare välkomna en snabb skattelättnad – även om den bara möjliggör ett avdrag på 3 000 dollar.

Samtidigt kan ett gift par som säljer sin bostad utesluta de första 500 000 dollar av försäljningen från beskattning av kapitalvinster, och det är 250 000 dollar för en ensamstående. Det har varit så sedan undantaget infördes 1997.

Den en gång vitglödgade bostadsmarknaden må vara på väg att svalna, men många säljare kan fortfarande stå inför punkten när skatterna slår in. Medianvärdet för bostadsnoteringar var över 367 000 dollar i början av oktober, enligt Redfin.
RDFN,
+2.29%.

Skatteavdraget för barn är ett annat exempel. Efter att utbetalningen till föräldrarna förra året steg till 3 600 dollar för barn under 6 år och 3 000 dollar per barn mellan 6 och 17 år är den nu tillbaka till högst 2 000 dollar. Den återbetalningsbara delen av krediten stiger från 1 500 dollar till 1 600 dollar under skatteåret 2023, konstaterar IRS.

Förespråkare av de ökade utbetalningarna och vissa demokrater i kongressen vill återuppliva de större utbetalningarna i förhandlingar kopplade till företagsskatter. De höga levnadskostnaderna är ett starkt skäl att återinföra den boostade krediten, menar de.

Relaterat:

Vilka smarta strategier kan sänka din skattekostnad när slutet av året närmar sig? Läs det här innan du gör några skatteåtgärder.

Tre saker som de bästa 401(k)s erbjuder och som kan hjälpa dig att spara mycket mer

Förbättrad skattelättnad för barn bidrog till att minska fattigdomen för familjer innan den upphörde förra året. Men det finns ett sätt för republikaner och demokrater att komma överens om att återinföra det.