Oljepriset steg på måndagsmorgonen efter att OPEC+ på söndagen beslutade att hålla fast vid nedskärningar av oljeproduktionen inför den genomförandet av ett pristak på 60 dollar. på råolja med ryskt ursprung som förhandlats fram av EU, G7 och Australien. OPEC+ hade tidigare kommit överens om att minska produktionen med två miljoner bpd, cirka två procent av den globala efterfrågan, från november till slutet av 2023.

Oljepriset har dock sjunkit med mer än 30 procent från sina 52-veckorshögsta nivåer, medan energisektorn märkligt nog bara ligger fyra procent från sin högsta nivå. Under de senaste två månaderna har faktiskt energisektorns ledande riktmärke, Energy Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLE), stigit med 34 procent medan de genomsnittliga spotpriserna på råolja har sjunkit med 18 procent. Detta är en anmärkningsvärd divergens eftersom korrelationen mellan de två under de senaste fem åren är 77 % och 69 % under det senaste decenniet.

Enligt Bespoke Investment Group via Wall Street Journal, den nuvarande uppdelningen är första gången sedan 2006 som olje- och gassektorn har handlats inom 3 % från ett 52-veckorshögsta medan WTI-priset har sjunkit med mer än 25 % från sitt respektive 52-veckorshögsta. Det är också bara den femte sådana divergensen sedan 1990.

David Rosenberg, grundare av det oberoende forskningsföretaget Rosenberg Research & Associates Inc, har beskrivit fem viktiga skäl till varför energiaktier fortfarande är ett köp trots att oljepriserna inte har gjort några större vinster under de senaste månaderna.

#1. Gynnsamma värderingar

Energiaktier är fortfarande billiga trots den enorma uppgången. Inte bara har sektorn i stor utsträckning överträffat marknaden, utan företagen inom denna sektor är fortfarande relativt billiga, undervärderade och kommer med en prognostiserad vinsttillväxt som ligger över genomsnittet.

Rosenberg har analyserat PE-kvoten för energiaktier genom att titta på historiska data sedan 1990 och funnit att sektorn i genomsnitt bara ligger i sin 27:e percentil historiskt sett. Däremot ligger S&P 500 i sin 71:a percentil trots den djupa försäljningen som skedde tidigare i år.

Bildkälla: Bild: Zacks Investment Research

Några av de billigaste olje- och gasaktierna just nu är Ovintiv Inc. (NYSE: OVV) med ett PE-tal på 6,09, Civitas Resources, Inc. (NYSE: CIVI) med ett PE-tal på 4,87, Enerplus Corporation (NYSE: ERF)(TSX: ERF) har ett PE-tal på 5,80, Occidental Petroleum Corporation (NYSE: OXY) har ett PE-tal på 7,09 medan Canadian Natural Resources Limited (NYSE: CNQ) har ett PE-tal på 6,79.

Historien fortsätter

#2. Robusta vinster

Energibolagens starka vinster är en stor anledning till att investerare fortfarande flockas kring oljeaktier.

Vinstsäsongen för tredje kvartalet är nästan över, men hittills ser det ut att bli bättre än befarat. Enligt FactSets resultatinsiktför Q3 2022 har 94% av S&P 500-företagen rapporterat sina vinster för Q3 2022, varav 69% har rapporterat en positiv överraskning av vinst per aktie och 71% har rapporterat en positiv överraskning av intäkter.

Energisektorn har rapporterat den högsta vinsttillväxten av alla elva sektorer med 137,3 % jämfört med 2,2 % i genomsnitt för S&P 500. På underbranschnivå rapporterade alla fem underbranscher i sektorn en vinstökning på årsbasis: Raffinering och marknadsföring av olja och gas (302 %), integrerad olja och gas (138 %), prospektering och produktion av olja och gas (107 %), utrustning och tjänster för olja och gas (91 %) och lagring och transport av olja och gas (21 %). Energi är också den sektor som har flest företag som slår Wall Streets uppskattningar med 81 %. De positiva intäktsöverraskningar som rapporterades av Marathon Petroleum (47,2 miljarder dollar jämfört med 35,8 miljarder dollar), Exxon Mobil (112,1 miljarder dollar jämfört med 104,6 miljarder dollar), Chevron (66,6 miljarder dollar jämfört med 57,4 miljarder dollar), Valero Energy (42,3 miljarder dollar jämfört med 40,1 miljarder dollar) och Phillips 66 (43,4 miljarder dollar jämfört med 39,3 miljarder dollar) bidrog i hög grad till att indexets intäktsökningstakt ökade sedan den 30 september.

Ännu bättre är att utsikterna för energisektorn fortfarande är ljusa. Enligt en färsk Moody’s forskningsrapport, kommer industrins intäkter att stabiliseras totalt sett 2023, även om de kommer att ligga något under de nivåer som uppnåtts under de senaste topparna.

Analytikerna noterar att råvarupriserna har sjunkit från mycket höga nivåer tidigare under 2022, men har förutspått att priserna sannolikt kommer att förbli cykliskt starka under 2023. Detta, i kombination med en blygsam volymtillväxt, kommer att stödja en stark kassaflödesgenerering för olje- och gasproducenter. Moody’s uppskattar att den amerikanska energisektorns EBITDA för 2022 kommer att uppgå till 623 miljarder dollar, men att den kommer att sjunka till 585 miljarder dollar 2023.

Analytikerna säger att låga investeringar, ökande osäkerhet om utbyggnaden av framtida leveranser och hög geopolitisk riskpremie dock kommer att fortsätta att stödja cykliskt höga oljepriser. Samtidigt kommer den starka exportefterfrågan på amerikansk LNG att fortsätta att stödja. höga naturgaspriser.

Med andra ord finns det helt enkelt inga bättre ställen för människor som investerar på den amerikanska aktiemarknaden att placera sina pengar på om de är ute efter en seriös vinsttillväxt. Dessutom är utsikterna för sektorn fortfarande ljusa.

Även om olje- och gaspriserna har sjunkit från de senaste topparna är de fortfarande mycket högre än de har varit under de senaste åren, därav den pågående entusiasmen på energimarknaderna. Energisektorn är faktiskt fortfarande en stor favorit på Wall Street, med Zacks Oils and Energy sector som den högst rankade sektorn av alla 16 Zacks Ranked Sectors.

#3. Starka utbetalningar till aktieägarna

Under de senaste två åren har amerikanska energibolag ändrat sin tidigare spelplan från att använda det mesta av kassaflödet till produktionstillväxt till att återföra mer pengar till aktieägarna via utdelningar och återköp.

Följaktligen närmar sig den kombinerade avkastningen på utdelning och återköp för energisektorn nu 8 %, vilket är högt med historiska mått mätt. Rosenberg noterar att liknande höga nivåer förekom 2020 och 2009, vilket föregick perioder av styrka. I jämförelse ligger den kombinerade utdelnings- och återköpsavkastningen för S&P 500 närmare fem procent, vilket utgör en av de största klyftorna till förmån för energisektorn någonsin.

#4. Låga lager

Trots den svaga efterfrågan är de amerikanska lagren på den lägsta nivån sedan mitten av 2000, trots att Biden-administrationen försöker sänka priserna genom att översvämma marknaderna med 180 miljoner fat råolja från SPR. Rosenberg noterar att andra potentiella katalysatorer som skulle kunna leda till ytterligare tryck uppåt på priserna är bland annat en rysk oljeprisbegränsning, en ytterligare upptrappning av kriget mellan Ryssland och Ukraina och att Kina vänder sig bort från sin nollpolitik för COVID-19.

#5. Högre inbäddad ”OPEC+ put”

Rosenberg gör en poäng av att OPEC+ nu är mer bekväma med att oljan handlas över 90 dollar per fat jämfört med det intervall på 60-70 dollar som de accepterat under de senaste åren. Energiexperten menar att detta beror på att kartellen är mindre orolig för att förlora marknadsandelar till amerikanska skifferproducenter eftersom de senare har prioriterat utbetalningar till aktieägarna i stället för aggressiv produktionstillväxt.

Den nya hållningen från OPEC+ erbjuder bättre synlighet och förutsägbarhet för oljepriserna samtidigt som priser i intervallet 90 dollar per fat kan upprätthålla starka utbetalningar via utdelningar och återköp.

Av Alex Kimani för Oilprice.com

Fler toppläsningar från Oilprice.com:

Läs den här artikeln på OilPrice.com