Köparna kan börja se att priserna på bostäder sjunker i vissa områden. (Getty Images)

Bostadsköpare har sett bostadspriserna marschera uppåt under de senaste åren, men nu kommer många av er äntligen att få lite lättnad – åtminstone på vissa ställen. ”Prisökningen på bostäder har avtagit dramatiskt på de flesta marknader och det finns till och med priskorrigeringar i vissa områden, eftersom försäljningen av bostäder har minskat betydligt under de senaste månaderna”, säger Rick Sharga, Executive Vice President of Market Intelligence på ATTOM. (Se de bästa bolåneräntorna du kan få här.)

Enligt USA Affordability Report, som publicerats av fastighetsdataföretaget ATTOM, ser man i vissa stora län tvåsiffriga prisfall. De län med minst 1 miljon invånare där medianpriserna har sjunkit mest från andra kvartalet till tredje kvartalet 2022 är följande:

  • Alameda County (Oakland, Kalifornien), som har sjunkit med 11 %;

  • Travis County (Austin, Texas), som har minskat med 9 %;

  • Santa Clara County (San Jose, Kalifornien), som har minskat med 8 %;

  • Contra Costa County (utanför Oakland), som har minskat med 7 %.

  • Fairfax County, Virginia (utanför Washington, D.C.), som har minskat med 7 %.

Andra uppgifter visar också på en avmattning på bostadsmarknaden. Med hjälp av uppgifter från John Burns Real Estate Consulting, Fortune rapporterar att bland de 148 stora regionala bostadsmarknader som undersöktes hade 98 av dem fått se bostadsvärdena sjunka från sina toppar 2022. ”Vår åsikt är att du kommer att se – och vi ser det just nu – att priserna på bostäder kommer att sjunka även om utbudet inte ökar”, säger Rick Palacios Jr, forskningschef på John Burns Real Estate Consulting, till tidningen.

Se de bästa bolåneräntorna du kan få här.

Trots att priserna sjunker i vissa län är bostäder fortfarande oöverkomliga för de flesta. Medianpriset på enfamiljshus och bostadsrätter var fortfarande mindre överkomligt under det tredje kvartalet 2022 jämfört med historiska genomsnitt i 99 % av länen i hela landet, visar ATTOM-data. ”Hemägande förblir i stort sett oöverkomligt för majoriteten av husköpare på majoriteten av marknaderna i hela landet”, säger Rick Sharga, Executive Vice President of Market Intelligence vid ATTOM.

Och så har vi naturligtvis frågan om bolåneräntorna. Räntorna nådde sin högsta nivå sedan 2007, och MarketWatch Picks frågade fem ekonomer och fastighetsproffs vad som skulle hända härnäst. Som Realtor.com:s chefsekonom Danielle Hale uttryckte det: ”Det är smart för köparna att förbereda sig på möjligheten av högre bolåneräntor, särskilt när de funderar på sin budget för bostadsköp.” (Se de lägsta bolåneräntorna du kan få nu här.)

Även om priserna kan vara på väg nedåt, bör man inte vänta på ett stort genombrott för bostadsköparna. Sharga säger: ”Även om bostadspriserna har sjunkit lite från kvartal till kvartal är de fortfarande högre än de var för ett år sedan och räntorna har i princip fördubblats. Många potentiella bostadsköpare har helt enkelt inte råd med det hem de hoppades köpa och i många fall är de inte längre kvalificerade för det lån de skulle behöva.”

De råd, rekommendationer eller rankningar som uttrycks i den här artikeln är MarketWatch Picks egna och har inte granskats eller godkänts av våra kommersiella partners.