När vi nu går in i slutspurten av 2022 och det är mindre än tre veckor kvar tills vi börjar 2023, sänder marknaderna och ekonomin en rad blandade signaler. Aktierna har planat ut något under den senaste månaden, med minskad volatilitet jämfört med de föregående sex månaderna. Samtidigt måste investerarna ta hänsyn till de ekonomiska signalerna – särskilt den ihållande höga inflationen och osäkerheten kring Federal Reserves räntebeslut denna vecka. Det är en svår miljö för att fatta aktiebeslut.

Vad som behövs här är ett enkelt verktyg som kan skära igenom bruset och ge en lättläst, datadriven signal om en viss aktie. Det är där TipRanks Smart Score ett analysverktyg som tar emot flödet av rå marknadsdata och bryter ner det i en serie av åtta lätt identifierbara faktorer, som var och en är känd för att matcha framtida överprestationer. Sammantaget, och destillerat till en ensiffrig poäng, ger dessa faktorer en användbar fingervisning för varje aktie. Smart Score-betyget ges på en skala från 1 till 10, där en perfekt 10-poängare är den högsta poängen och den tydligaste vägvisaren för investerare.

Ett fåtal utvalda aktier kommer att få betyget ”Perfect 10”, det högsta betyget från Smart Score. Är dessa de rätta för din portfölj? Enligt algoritmerna har de alla förutsättningar för vinster under det kommande året. Vi har tagit fram uppgifter om tre av dem för att ta reda på vad som gör att de är bra. Här är de, tillsammans med kommentarer från gatans analytiker.

HubSpot, Inc. (HUBS)

Vi börjar i teknikvärlden där HubSpot är ett välkänt namn inom inkommande marknadsföring online och har ett rykte som innovatör på området. HubSpot erbjuder sina kunder – experter på sociala medier, CRM-experter, innehållsförvaltare och SEO-optimerare – ett starkt utbud av webbanalytiska produkter, med hjälp av freemium-modellen. Enligt denna modell är de grundläggande tjänsterna tillgängliga gratis för användarna, medan alternativ och uppgraderingar på högre nivå är tillgängliga som betalda prenumerationer.

Historien fortsätter

HubSpots programvara finns på sex språk och används i mer än 120 länder av mer än 158 000 betalande kunder. Denna mätning kommer från det finansiella resultatet för det tredje kvartalet 22 och innebär en ökning med 24 % jämfört med året innan. Företagets prenumerationsmodell är lönsam och HubSpot drog in över 11 000 dollar i genomsnitt i prenumerationsintäkter per kund under Q3, vilket är en ökning med 7 % jämfört med samma period året innan. De totala intäkterna för 3Q22 rapporterades till 444 miljoner dollar, vilket innebär en ökning med 31 % på årsbasis. Abonnemangsintäkterna utgjorde 435 miljoner dollar av den totala summan och ökade med 32 % jämfört med tredje kvartalet 21.

När det gäller intäkterna rapporterade företaget både positiva och negativa resultat. I GAAP-termer redovisade HubSpot en kvartalsmässig nettoförlust på 31,4 miljoner dollar, eller 65 per aktie. Detta var betydligt djupare än den GAAP-nettoutfall som redovisades under det tredje kvartalet 21. Å andra sidan, i icke-GAAP-siffror, var nettovinsten positiv, 35,1 miljoner dollar eller 69 cent per utspädd aktie, vilket motsvarar en ökning med 37 procent av nettovinsten och 38 procent av den utspädda vinsten per aktie.

Aktien har dock, som så många andra, fått rejält med stryk i år, och aktien handlas nu med en rabatt på 56 % jämfört med priset i början av 2022.

Det kan vara en möjlighet, enligt den tes som Credit Suisse-analytikern lagt fram. Rich Hilliker.

”Vi tror att HubSpot positionerar sig som nästa ledare inom mjukvara för front- och middle office och att dess värderingsstyrda tillväxtstrategi har stor genomslagskraft hos kunderna i alla skeden av deras livscykler, vilket leder till större standardisering och eventuell expansion…. Vi tror att kombinationen av genomtänkt, flitig och kontinuerlig produktutveckling, tillsammans med en väl utforskad, naturlig freemium- till betalkonverteringsrörelse, har resulterat i en djupt övertygande produkt och en värdebaserad tillväxtalgoritm som gör kunderna ’Hooked on Hubs'”, menade Hilliker.

I detta syfte ger Hilliker HUBS en outperform (dvs. köp), med en kursmålsättning på 400 dollar som innebär en ettårig vinst på 37 procent. (För att se Hillikers resultat, klicka här)

Teknikföretag som HubSpot saknar aldrig analytikeruppmärksamhet, och HUBS-aktien har 21 nyligen gjorda analytikerbedömningar. Dessa bryter ner 19 till 2 till förmån för köp över behållningar, för ett konsensusbetyg Strong Buy. Med ett handelspris på 291,38 dollar och en genomsnittlig kursmålsättning på 380,38 dollar har aktien en potentiell uppgång på ~31 %. (Se HUBS aktieanalys på TipRanks)

Vaxcyte, Inc. (PCVX)

Nästa ”perfect 10”-aktie som vi tittar på är Vaxcyte, ett bioteknikföretag som arbetar med vaccinforskning och som arbetar med profylaktiska vacciner mot en rad allvarliga bakterieinfektioner, inklusive pneumokocker, streptokocker av grupp A och parodontit. Företagets forskningsspår baseras på Vaxcytes egenutvecklade cellfria proteinsyntesplattform XpressCF, och målet är att skapa vacciner som har olika antigener och proteinbärare – kritiska byggstenar som är viktiga för vaxets effektivitet.

Företagets forskningspipeline omfattar för närvarande fyra spår, varav tre för närvarande befinner sig i prekliniska stadier. Det fjärde, VAX-24, är under utveckling som ett förebyggande medel mot invasiv pneumokocksjukdom och lunginflammation. VAX-24 är en kandidat för ett 24-valent pneumokockkonjugatvaccin (PCV), och de data som släpptes i slutet av oktober var mycket positiva och uppfyllde flera milstolpar. Topline-data från fas 1/2 proof-of-concept-studien visade positiva resultat avseende säkerhet, tolerabilitet och immunogenicitet i alla doser och gav stöd för företaget att gå vidare med en fas 3-studie baserad på dosen 2,2 mcg. Studien genomfördes med friska vuxna i åldrarna 18 till 64 år. När det gäller framtiden planerar Vaxcyte att föra regulatoriska diskussioner om: fas 3-studie under 2H23, och räknar med att ha fas 3-data tillgängliga 2025.

Marknadsreaktionen på datautgivningen visar varför biotech-aktier kan vara populära bland investerare – aktierna hoppade 60 % på en dag och handlas nu till ungefär dubbelt så mycket som värderingen den 20 oktober.

Vaxcyte drog nytta av kurshoppet för att göra ett offentligt erbjudande av aktier. Företaget lade ut 17 812 500 stamaktier på marknaden, till 32 dollar styck, och med de fulltecknade teckningsoptionerna realiserade företaget 690 miljoner dollar i bruttointäkter från försäljningen.

När det gäller framtiden har BTIG:s analytiker Thomas Shrader ser en stor styrka i företagets pipeline och dess potentiella marknad. Han skriver: ”Företagets vacciner ser ut att bli bäst i klassen på den nästan 40 miljarder dollar stora marknaden för vacciner mot infektionssjukdomar… Större delen av aktiens nuvarande värde baseras på det ledande programmet VAX-24 och den senaste P1/2-avläsningen gör att vaccinet är redo att bli BIC på denna marknad på 7 miljarder dollar som kan fördubblas under det kommande decenniet…”.

”Det är svårt att föreställa sig en starkare avläsning än de senaste P1/2-data för VAX-24 där alla tre doser visar en profil som sannolikt stöder ett godkännande och alla tre doser visar en AE-profil som i stort sett är identisk med mindre effektiva men redan godkända vacciner”, tillade Shrader.

Shrader lägger till ett köpbetyg till sin kommentar om Vaxcyte och kompletterar sin optimistiska hållning med ett prismål på 69 dollar, vilket indikerar hans tilltro till en uppgång på ~63% under de kommande 12 månaderna. (För att titta på Shraders resultat, klicka här)

Sammantaget har Vaxcyte fått fyra nya analytikerbedömningar, och de är alla positiva – vilket gör att konsensusbedömningen Strong Buy är enhällig. Aktien stängde senast på 42,39 dollar och har en genomsnittlig kursmålsättning på 61,75, vilket innebär en uppgång på ~46 % till slutet av nästa år. (Se PCVX aktieanalys på TipRanks)

Rocket Pharmaceuticals (RCKT)

Många människor föds med sjukdomar som det inte finns något botemedel för, eller för vilka det bara finns magra behandlingar som kan förbättra deras livskvalitet. Men med genterapi sägs det att hela sjukdomar kan elimineras efter bara en enda behandling som riktar sig mot källan.

Nästa aktie, Rocket Pharma, är ett genterapiföretag som arbetar med utveckling av nya behandlingar för svåra sjukdomar med ”stora medicinska behov som inte tillgodoses”. Företaget använder genterapimetoder för att anpassa virus som leveranssystem, som kan föra in ny genetisk information direkt i de sjukdomsdrabbade cellerna, ersätta de felaktiga eller skadade generna och förändra cellen på genetisk och molekylär nivå för att minska sjukdomspresentationen. Potentiellt kan dessa behandlingar ge möjlighet att bota de sjukdomar som man vill bota, snarare än att ge lindrande vård.

I företagets pipeline finns aktiva program som arbetar med genterapier för flera terminala cancerformer och svåra barnsjukdomar. Målsjukdomarna omfattar Danons sjukdom, Fanconi-anemi (FA), Leukocyte Adhesion Deficiency (LAD-I) och Pyruvate Kinase Deficiency (PKD), och företaget arbetar med hjälp av associerade virala vektorer (AAV) och lentivirala vektorer (LVV) för att skapa leveranssystem för de genetiska terapeutiska medlen.

Baserat på den senaste tidens starka kliniska resultat förväntar sig Rocket att göra registreringsansökningar för både LAD-I- och FA-spåren under 2023. LAD-I-ansökan planeras till 1H23 och FA-ansökan till 2H23. Kliniska data om båda spåren bör presenteras före årets slut.

I andra kliniska uppdateringar har Rocket rapporterat positiva resultat från sin kliniska fas 1-studie av RP-A501 mot Danons sjukdom. Studien visade att läkemedelskandidaten gav en varaktig behandlingseffekt och pediatriska och vuxna patienter visade 9 till 36 månaders sjukdomsförbättring. Läkemedelskandidaten var också väl tolererad. Företaget har utformat en pivotal fas 2-studie och samarbetar med FDA för att få regulatorisk feedback.

Samtidigt som allt detta har pågått har Rocket också flyttat fram sitt AAV-baserade genterapiprogram för kardiovaskulära sjukdomar genom förvärv av Renovacor. Genom förvärvet får Rocket äganderätt till Renovacors pipeline av AAV-baserade genterapiprodukter. Sammanslagningsvillkoren genomfördes helt i aktier, och Renovacor-aktier slutade handlas den 1 december.

Rockets aktier gick i botten i maj i år, men har sedan dess stigit med 139 procent. Ändå har Canaccord-analytikern Whitney Ijem ser företaget i en stark position för att fortsätta sina vinster.

”Vi fortsätter att tycka att RCKT-aktien representerar en unik möjlighet inom genterapiområdet. Vi gillar bolagets differentierade pipeline för genterapi…. Pipelinen i sen utvecklingsfas ger siktlinje till kommersialisering för både RP-L201 och RP-L102, med BLA+MAA-ansökningar som förväntas under 1H23 respektive 2H23. Under tiden bör RCKT:s pipeline i tidigare stadier fortsätta att ge kliniska katalysatorer på kort till medellång sikt. Dessutom förväntar vi oss att tillägg till pipelinen – den så kallade ’Wave 2’ år 2023 – ytterligare kommer att öka värderingen och den katalysatordrivna sidan av historien”, menade Ijem.

Dessa kommentarer stödjer Ijems köpbetyg och hennes kursmål på 49 dollar innebär en uppgångspotential på 157 procent för det kommande året. (För att se Ijems resultat, klicka här)

Tjurarna är definitivt på väg mot RCKT; aktien har 11 senaste analytikerbedömningar och de är alla positiva – med ett enhälligt konsensusbetyg Strong Buy. Aktien är prissatt till 19 dollar, och dess genomsnittliga kursmål på 54,90 dollar är ännu mer optimistisk än Canaccord-utsikterna, vilket tyder på en vinst på ~187 % under de kommande 12 månaderna. (Se RCKT aktieanalys på TipRanks)

Håll dig uppdaterad om bästa som TipRanks Smart Score har att erbjuda.

Ansvarsfriskrivning: De åsikter som uttrycks i den här artikeln är enbart de som framförs av de presenterade analytikerna. Innehållet är endast avsett att användas i informationssyfte. Det är mycket viktigt att göra din egen analys innan du gör någon investering.