Europeiska kommissionen hq

Europeiska kommissionen står inför ett nytt bråk med banksektorn i EU efter att en rad finansiella branschorganisationer varnat för att konkurrenskraften allvarligt skadas av misslyckandet med att driva igenom reformen efter brexit..

I ett brev till Mairead McGuinness, EU:s kommissionär för finansiella tjänster, säger nio branschorganisationer att bristen på åtgärder för att reformera värdepapperiseringar skadar blockets finansmarknader.

Värdepapperisering är en process där man samlar ihop portföljer av lån, delar upp dem och säljer delarna vidare till andra investerare.

I brevet stod det: ”Avsaknaden av en väl fungerande värdepapperiseringsmarknad utgör en strategisk förlust för det europeiska finansiella systemet. Den undergräver de europeiska finansinstitutens konkurrenskraft och begränsar deras förmåga att återvinna kapital för att stödja ny finansiering.

”Det har uppmuntrat institutionella investerare att gå över till andra produkter som inte erbjuder samma fördelar när det gäller skydd, öppenhet och likviditet.”

Kommissionen har uteslutit en översyn av EU:s reglering av värdepapperisering, vilket enligt organen är viktigt efter att affärsvolymerna i Europa fortsatte att minska i år, i skarp kontrast till tillväxten på andra marknader.

Bland undertecknarna av brevet fanns Europeiska bankföreningen (EBF), Association for Financial Markets in Europe och Paris Europlace, en lobbygrupp för näringslivet.

I brevet stod följande: ”Värdepapperisering är avgörande för att uppnå målen för kapitalmarknadsunionen och för att möta de mycket stora finansieringsbehoven i dag och under de kommande åren, inklusive de som uppstår till följd av den gröna och digitala omvandlingen samt de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19-pandemin och kriget i Ukraina.”

I avsaknad av en formell översyn uppmanade organen i stället till brådskande riktade åtgärder.

Värdepapperisering blev kontroversiell i kölvattnet av krisen 2008. efter att det finansiella systemet skapade komplexa buntar av subprime-lån som lämnade investerarna med giftiga tillgångar som var värda mycket mindre än de förväntade.

Historien fortsätter

Inom branschen betraktas den dock som en viktig del av det rörliga system som ligger till grund för det globala banksystemet.

Tvisten är det senaste tecknet på spänningar mellan Bryssel och dess finansbransch.

Tidigare i år attackerade EBF, Europas mäktigaste bankförening, blockets förslag om att göra en räd mot Londons clearingmarknad på 660 biljoner euro (563 biljoner pund).

Den sade att kommissionens plan att straffa bankerna för att de inte flyttar ut den lukrativa clearingverksamheten från London City skulle orsaka ”allvarliga marknadsstörningar” och ”avsevärt försvaga EU:s clearinghusens attraktionskraft och konkurrenskraft”.

Clearinghusen fungerar som mellanhänder i derivathandel mellan banker och har blivit en viktig del av det finansiella systemet sedan finanskrisen 2008.

Förra veckan meddelade Bryssel att man kommer att kräva att derivathandlare använder konton hos clearinghus i EU för vissa av sina transaktioner.