AT&T rapporterade på torsdagen ett resultat och en omsättning för septemberkvartalet som överträffade förväntningarna och sade att det tillkom fler trådlösa abonnenter av postpaid-telefoner än väntat. AT&T-aktien steg kraftigt på nyheten.

AT&T rapporterade före börsöppningen och i resultatet ingick inte WarnerMedia, som avknoppades i början av april, och DirecTV. Telekomjätten sade att det tredje kvartalets justerade resultat från den fortsatta verksamheten var 68 cent, en ökning med 3 % jämfört med året innan. Intäkterna från den fortsatta verksamheten sjönk med 4,1 % till 30 miljarder dollar.

Analytiker hade räknat med att AT&T skulle få ett resultat på 61 cent per aktie på intäkter på 29,8 miljarder dollar, enligt FactSet. Ett år tidigare tjänade AT&T 66 cent per aktie på intäkter på 39,9 miljarder dollar, men det inkluderade försäljning från avvecklad verksamhet.

”EPS-slaget drevs av högre justerad EBITDA (10,7 miljarder dollar) med T som rapporterade ett överträffat EBITDA (vinst före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar) inom alla sina nyckelsegment”, sade Goldman Sachs analytiker Brett Feldman i en rapport. ”AT&T förväntar sig nu att den justerade vinst per aktie från fortsatt verksamhet för helåret kommer att bli 2,50 dollar eller högre jämfört med tidigare prognoser på 2,42-2,46 dollar.

Dessutom rapporterade AT&T ett fritt kassaflöde på 3,8 miljarder dollar, vilket var lägre än konsensusprognoserna på 4,4 miljarder dollar. Men AT&T upprepade sin prognos för 2022 års fria kassaflöde i intervallet
på 14 miljarder dollar.

AT&T-aktien steg med 9,4 % till nära 17 i förmiddagshandeln på börsen idag.

AT&T-aktien: Wireless Subscriber Adds Beat

Företaget sade också att det lade till 708 000 trådlösa postpaidtelefonkunder jämfört med uppskattningar om en ökning med 552 000. Ett år tidigare ökade antalet abonnenter på trådlösa postpaidtelefoner med 928 000. ”Postpaid”-abonnenter har vanligtvis obegränsade månatliga dataplaner.

Intäkterna från trådlösa tjänster ökade med 5,4 % till 15,3 miljarder dollar, vilket var nära uppskattningarna på 15,2 miljarder dollar.

Dessutom lade AT&T till 338 000 fiberbredbandsabonnenter, vilket överträffade AT&T-aktieanalytikernas förväntningar på 330 000.

AT&T-aktien hade backat 15 % hittills i år inför resultatrapporten. Inför AT&T:s resultatrapport ägde telekomaktien ett Relative Strength Rating på 29 av bästa möjliga 99.